POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA:

Poufność i ochrona prywatności Osób kontaktujących się z ECZ, jest dla nas kwestią priorytetową. W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w ECZ ustanowiono odpowiednie zasady dotyczące sposobu gromadzenia, zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych.

ECZ, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w ECZ zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, adres: ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock, oraz ECZ Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, adres: ul. Borowa 14/18 lok. F, 05-400 Otwock.

1. Wypełniając formularz kontaktowy, Wysyłający upoważnia ECZ do przetwarzania danych medycznych i niemedycznych przesyłanych w formularzu oraz załączonych plikach.
2. Wysyłający oświadcza, że dane zawarte w formularzu oraz załączonych plikach, przesłane są zgodnie z prawdą i są plikami bezpiecznymi, które nie spowodują szkód, tj. pliki nie zawierają wirusów, itp.
3. Wysyłający, udostępnia ECZ wyłącznie w celu realizacji zleconych działań, w okresie niezbędnym do ich realizacji (pole opisowe Wiadomość).
4. Podanie danych osobowych przez Wysyłającego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji przez ECZ, zapytania Wysyłającego.

1. ECZ zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionych przez Wysyłającego danych osobowych medycznych i niemedycznych.
2. ECZ jest zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych medycznych i niemedycznych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w ECZ, stosując przy tym środki techniczne i organizacyjne wskazane w art. 32 RODO, zapewniające właściwą ochronę danych osobowych oraz zapewniając dostęp do danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym.

ADO /Administrator Danych Osobowych/
ado@ecz-otwock.pl